0700 166 96, 0886 737 719  |  dedal_mail@dedalbg.com

0700 166 96, 0886 737 719  |  dedal_mail@dedalbg.com

Pool cleaning robots

Роботи за почистване на басейни от висок клас. 

Производител: MayTronics - Израел

От 2 до 3 години гаранция в зависимост от модела. Сервиз в България. 

Почистват дъно, стени и водна линия.  

Continue